Kivi

Kivi ( Aktinidija) je dvodoma biljka, odnosno postoje ženske ( rodne) biljke koje daju plodove i muške ( nerodne) koje ih oprašuju. Na svakih 4- 5 posađenih ženskih biljaka moramo posaditi jednu mušku biljku.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.