Stubasto voće

Stubasto voće predstavlja biološku novinu koja omogućava gajenje velikog broja biljaka po jedinici površine, lako zasnivanje porodičnih voćnjaka na malim površinama i okućnicama, ili na terasi u saksiji.