Humus 5L

150 RSD

Humus se sastoji od mešavine organskih i mineralnih materija sa prisustvom bakterija. Nastaje u procesu raspadanja izumrlih biljih i životinjskih ostataka, tada se stvara organska materija koja je najvažnija za plodnost tla.

Sadržaj humusa na izvornom mestu nastanka odnosno u tlu opada sa dubinom, te se i njegova plodnost menja u odnosu na dubinu tla.

Organska materija koju dodajemo zemlji u obliku organskog đubriva reaguje sa jedinjenjima koja se već nalaze u tlu. U toku ove reakcije nastaju humusne materije – veliki molekuli organske materije sa specifičnim osobinama.

Predstavlja smesu koja se sastoji od 80% humusnih materija i 20% manjih nusproizvoda nastalih razgradnjom organskih materija. Ovaj humus je na bazi prirodnog đubriva kalifornijkih glista, optimalno obogaćen mineralima tako da sadrži sve potrebne hranljive materije za pravilan rast i razvoj biljaka.

Poseduje visoku sposobnost zadržavanja vode što ga čini pogodnim za uzgoj gotovo svih biljaka.

Opis

Način upotrebe humusa za saksijsko bilje:

 1. nove saksije pre upotrebe je potrebno potopiti u vodu na kratko,
 2. u saksiju staviti drenažni sloj od krupnijeg šljunka,
 3. saksiju do polovine napuniti supstratom (humusom),
 4. staviti biljku i pažljivo dopuniti saksiju tako da nivo humusa dospe 2cm niže od njene ivice,
 5. potom zaliti biljku.

Humus ima povoljne osobine i kao poboljšivač zemljišta i kao izvor hranljivih elemenata za ishranu gajenih biljaka. Za poboljšanje kvaliteta zemljišta na m2 utrošiti 1-2 litre supstrata. Humus je sastavljen od organskih jedinjenja i bakterija koje pomažu dalje razlaganje okolnog tla.

Biljne vrste i tip zemljišta za koje je namenjen: Može se koristiti za različite biljne vrste, posebno za povrće, travnjake, cveće i ukrasno bilje, koje se gaji na različitim zemljištima u polju i u zaštićenom prostoru, posebno na zemljištima sa manjim sadržajem organske materije. Može se primenjivati i za popravljanje fizičkih i bioloških osobina tla, hranidbenog režima biljaka i kao element različitih organo-mineralnih supstrata.

 

Pitanje o proizvodu: Humus 5L

Ukoliko trebate dodatne informacije o proizvodu, ispunite formular. Odgovorićemo Vam u što kraćem roku.

  Vaše ime

  Vaš email

  Vaša poruka